logo

IAMO / Warsztaty edukacyjne

IAMO – Internetowa Akademia Młodego Odkrywcy

I – INSPIRACJA/Inspiration

A – ASPIRACJA/ Aspiration

M – MOTYWACJA/ Motivation

O – ORYGINALNOŚĆ/ Originality

Główne cele akademii:

–  inspirowanie uczestników do odkrywania w sobie indywidualnego i wyjątkowego potencjału, który każdy człowiek

posiada od urodzenia.

– wyposażenie młodych ludzi w narzędzia dzięki, którym odkryją swoje talenty, mocne stron i aspiracje.

– motywowanie do konsekwentnego działania

– wspieranie rozwoju samodzielnego myślenia i kreatywności.

– budowanie indywidualnego języka, systemu wartości i tożsamości uczestników.

– promowanie wielojęzyczności i wielokulturowości.

 

INTERNETOWA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH:

Program:

– język polski – budowanie i rozwijanie kompetencji językowych (słuchanie, mówienie, czytanie i

pisanie na różnych poziomach).

– poznawanie literatury i poezji polskiej na wybranych przykładach.

– elementy historii,  geografii  i przyrody Polski

– wiedza o kulturze i tradycjach polskich

Dowiedz się więcej

primary call to action
secondary call to action alternative call to action