logo

I@MAMO – Internetowa Międzynarodowa Akademia Młodego Odkrywcy

I@MAMO – Internetowa Międzynarodowa Akademia Młodego Odkrywcy

I – INSPIRACJA/Inspiration

M – MOTYWACJA/ Motivation

A – ASPIRACJE/ Aspirations

M – MISTRZOSTWO/Mastery

O – ORYGINALNOŚĆ/ Originality

Główne cele akademii:

 • inspirowanie uczestników do odkrywania w sobie indywidualnego i wyjątkowego potencjału, który każdy  człowiek posiada od urodzenia.
 • wyposażenie młodych ludzi w narzędzia dzięki, którym odkryją swoje talenty, mocne stron i aspiracje.
 • motywowanie do konsekwentnego działania
 • wspieranie rozwoju samodzielnego myślenia i kreatywności.
 • budowanie indywidualnego języka, systemu wartości i tożsamości uczestników.
 • promowanie wielojęzyczności i wielokulturowości.

 

INTERNETOWA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH:

Program:

 • język polski – budowanie i rozwijanie kompetencji językowych (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie na różnych poziomach).
 • poznawanie literatury i poezji polskiej na wybranych przykładach.
 • elementy historii,  geografii  i przyrody Polski
 • wiedza o kulturze i tradycjach polskich

Grupy wiekowe:

 • Grupa  I – 6-8 lat
 • Grupa II – 9-11 lat
 • Grupa III – 12- 14 lat
 • Grupa IV – 15+

Kwalifikacje: 

 • Certyfikat/świadectwo ukończenia roku na danym etapie edukacji

Forma zajęć:

 • Sesje 2 razy po 45 minut prowadzone interaktywnie online
 • Zadania w formie @e-nauczania/e-learning
 • Sprawdziany i testy z wiedzy i poziomu kompetencji językowych
 • Możliwość indywidualnych konsultacji (za dodatkową opłatą)

Organizacja roku szkolnego:

 • zajęcia od września 2020 do czerwca 2021
 • podział roku na trymestry
 • każdy trymestr obejmuje 10 grupowych sesji po 90 minut

Zapisy i opłaty:

 • zgłoszenia przyjmujemy mailowo info@acedukacja.com
 • opłata promocjna do 10 września – za cały rok z góry 250 Euro lub 230 Funtów
 • opłata regularna po 10 września – za cały rok 280 Euro lub 250 Funtów
 • możliwość opłaty w 3 ratach po 95 Euro lub 85 Funtów

W przypadku pytań prosimy o kontakt

tel w Polsce +48667256764

tel w Wielkiej Brytanii +447930182577

email: info@acedukacja.com

Formularz zgłoszeniowy:

https://web-proxy-5edb6.web.app/apply/3388729/820145b4-84a9-4a93-9152-7236cc6b3d96?region=pl&lang=pl