logo

Start

 

AC Edukacja to centrum edukacji i rozwoju dla dzieci i dorosłych, które prowadzi różne formy kształcenia stacjonarnego i online, m.in. żłobek „Pandzik”, I@MAMO – Internetową Akademię Młodego Odkrywcy, internetową szkołę przedmiotów ojczystych dla dzieci z całego świata, szkolenia, kursy językowe, warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych, wykłady, konferencje, konsultacje indywidualne.  

Edukacja w naszym centrum oparta jest na indywidualnym podejściu do potrzeb każdej osoby bez względu na wiek, płeć czy przekonania. Inspirujemy, motywujemy i wspieramy w wielopoziomowym rozwoju każdego, kto jest otwarty do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin, rozwijania umiejętności językowych, doświadczania zmian, akceptowania i rozumienia różnych prcesów, które mają wpływ na rozwój indywidualnego potencjału każdego człowieka. Wspólnie kreujemy przestrzeń edukacyjną, w której każdy ma możliwość odkrywania swoich talentów, darów i umiejętności potrzebnych mu do ewolucji jego życia w różnych jego aspektach.

 • Inspiracja, motywacja, rozwój.
 • Nowoczesne technologie komunikacji
 • Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych
 • Metody kształcenia oparte na doświadczaniu 
 • Promocja wielojęzyczności i wielokulturowości
 • Autentyczność i oryginalność 

 

 

Oferujemy: 
 • opieka nad dziećmi do lat 3 – żłobek „Pandzik”
 • I@MAMO – Internetowa Międzynarodowa Akademia Młodego Odkrywcy
 • internetowa szkoła przedmiotów ojczystych i języka polskiego dla osób z całego świata
 • kursy języka angielskiego na różnych poziomach
 • kursy języka polskiego jako obcego
 • indywidualne konsultacje dla dzieci i rodziców
 • warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych
 • przygotowanie do egzaminów GCSE i A level z języka polskiego w Wielkiej Brytanii


 
skontaktuj się z nami